News

Dzieci w rodzinach zastępczych czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają – badania Ofsted

todayOctober 25, 2023 4

Background
share close

Dzieci w rodzinach zastępczych czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają – badania Ofsted


Ofsted opublikował wyniki ankiety, w której pytano dzieci, osoby uczące się, rodziców, opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych i innych specjalistów o ich doświadczenia z opieką społeczną dla dzieci.
Children in foster care feel safe where they live – Ofsted survey

Ofsted has published 19th OCT 2023′ results of a survey asking children, learners, parents, foster carers, social workers and other professionals about their experiences of children’s social care.


Z badania Ofsted wynika, że większość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawsze czuje się bezpiecznie.
W badaniu wzięło udział 45 655 respondentów, w tym 6 614 dzieci.
Prawie wszystkie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (99%), które udzieliły odpowiedzi, stwierdziły, że zawsze czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają i jest większe prawdopodobieństwo, że nadal będą czuć się bezpiecznie, która to sytuacja wygląda lepiej w porównaniu z dziećmi przebywającymi w innych domach opieki.
Odpowiedzi były podobnie pozytywne wśród dzieci mieszkających w domach dziecka: 95% stwierdziło, że czuło się bezpiecznie tam, gdzie mieszkało „zawsze” lub „przez większość czasu”.

Zapytane o ogólną opinię, dzieci często mówiły o swoim ogólnym entuzjazmie dla miejsca, w którym mieszkały lub przebywały, opisując je jako wspaniałe lub podobne do poprzedniego. Wiele dzieci przebywających w opiece grupowej lub rodzinach zastępczych stwierdziło, że chciałoby pozostać tam, gdzie są, do ukończenia 18. roku życia lub na zawsze.

Większość dzieci objętych opieką grupową stwierdziła, że dobrze się dogaduje z innymi dziećmi i dorosłymi w nowym miejscu zamieszkania lub pobytu, chociaż więcej z tych dzieci stwierdziło, że znacznie lepiej dogaduje się z opiekunami dorosłymi w porównaniu z pozostałymi dziećmi, które stwierdziły, że relacje z innymi dziećmi układają im się dobrze.
Jednakże 12% dzieci uczęszczających do szkół z internatem i 9% dzieci uczęszczających do szkół policealnych stwierdziło, że relacje z dorosłymi w rodzinach zastępczych, u których mieszkają są dobre wyłącznie „czasami” lub „nigdy”.

Źródło: UK GOV NEWS Date: 19 OCT 2023
From: https://www.gov.uk/government/news/children-in-foster-care-feel-safe-where-they-live-ofsted-survey

Written by: Mario Staniurski

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%