Admin

3 Results / Page 1 of 1

Background

News

Serwise do Badań Prenatalnych Kobiet będzie odpowiedzialny za wsparcie kobiet w związku z traumą następująca po urodzinach

Krajowy Serwise do Badań Prenatalnych Kobiet (National Pelvic Health Service to Support Women) będzie odpowiedzialny za wsparcie kobiet w związku z traumą następująca po urodzinach dziecka.Według UK GOVERMENT News… Niepokojące problemy, takie jak wypadanie narządów miednicy, pęknięcia krocza, ból miednicy i nietrzymanie moczu podczas porodu, są bardzo powszechne, dlatego rząd i NHS podejmują dodatkowe działania ze względu na poprawę stanu zdrowia kobiet, uznawanego za najwyższy priorytet. Rząd w dalszym ciągu […]

todayOctober 25, 2023 1

News

Raport o Ptasiej grypie w UK – zalecenia i porady UK GOV dla właścicieli ptaków i mieszkańców

Raport o Ptasiej grypie w UK - zalecenia i porady UK GOV dla właścicieli ptaków i mieszkańców Bird flu (avian influenza): latest situation in EnglandFind out about the latest bird flu situation in England and guidance for bird keepers and the public. Jak podaje Departament ds. Środowiska, Jedzenia i Spraw Wsi oraz Agencja Zdrowia Zwierząt i Roślin, uruchomiono 19-go października nową interaktywną mapę zgłaszanej śmiertelności dzikiego ptactwa i wyników wykrywania […]

todayOctober 25, 2023 10

News

Dzieci w rodzinach zastępczych czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają – badania Ofsted

Dzieci w rodzinach zastępczych czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają – badania Ofsted Ofsted opublikował wyniki ankiety, w której pytano dzieci, osoby uczące się, rodziców, opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych i innych specjalistów o ich doświadczenia z opieką społeczną dla dzieci.Children in foster care feel safe where they live – Ofsted survey Ofsted has published 19th OCT 2023' results of a survey asking children, learners, parents, foster carers, social workers and […]

todayOctober 25, 2023 4

0%