dzieci w rodzinach zastepczych

1 Result / Page 1 of 1

Background

News

Dzieci w rodzinach zastępczych czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają – badania Ofsted

Dzieci w rodzinach zastępczych czują się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają – badania Ofsted Ofsted opublikował wyniki ankiety, w której pytano dzieci, osoby uczące się, rodziców, opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych i innych specjalistów o ich doświadczenia z opieką społeczną dla dzieci.Children in foster care feel safe where they live – Ofsted survey Ofsted has published 19th OCT 2023' results of a survey asking children, learners, parents, foster carers, social workers and […]

todayOctober 25, 2023 4

0%